1 Intocel

Postupnou regeneraci začínáme přípravkem číslo jedna, přípravkem - Intocel.

Je korunním králem celého systému s vysokým obsahem rostlinných látek.

I dokonale oslabený organizmus se velmi rychle zregeneruje. Nastává fáze stabilizace a regenerace povrchu trávicího ústrojí. Rostliny v přípravku mají stahující účinek a vąude, kudy procházejí, vykonávají svoji blahodárnou ochrannou činnost. Ochranu dutiny ústní, jícnu, ľaludku, tenkého a tlustého střeva. Dále fytolátky prostupují do krevního oběhu a mají moľnost působit i v daląích částech naąeho těla, jako jsou klouby, cévy a jednotlivé orgány. Velmi důleľitý je povrch střev a jejich ochrana. Uvědomte si, ľe naąe střeva mají plochu velkou asi jako fotbalové hřiątě a tu je nutné řádně zregenerovat. Jestliľe máme střeva ve ąpatném stavu, naąe celková výľiva těla nemusí být zrovna ideální a dáváme ąanci vzniku alergiím a daląím váľným onemocněním Předejděte rakovině střev řádnou prevencí. Intocel uľívejte vľdy po jídle! Má hodně taninu a tříslovin, které mají na lačný ľaludek stahující účinek, coľ se můľe u citlivých jedinců projevit lehkou nevolností.

Tento doplněk stravy je vhodné uľívat i při celkovém "zaplísnění" organismu. Je zde obsaľena myrha , kadidlo a latex Crotonu lechleri. Tyto vynikající přírodní fytolátky čistí krev a mají silný antimikrobialní, antibakteriální, antivirový a antimykotický účinek. Myrha a kadidlo se pro zmíněné účinky pouľívali jiľ ve starém Egyptě. Právě nebezpečné mikroorganismy je nutné v první řadě vyhubit a potlačit, aby dále neničili naąe tělo.

Kaľdý následující přípravek má zase jiné skladby rostlin a kaľdá kompozice má vliv na určité typy mikroorganismů. Intocel je určen pro rychlou stabilizaci organismu.

 
 Dávkování:
Dospělí 3x denně 20 kapek.